สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการแนะนำวิธีการสืบค้นสารสนเทศและการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ 21 ก.พ. 2563

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแก่โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดคลองสองหน่อ

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรม "การเข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์"

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านทรายทองสามัคคี

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุดมพัฒนา

อ่านต่อ..

ลงพื้นที่สำรวจ ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านคลองคลาน และโรงเรียนบ้านคลองกำลัง

อ่านต่อ..

กิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อ่านต่อ..

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนอีมาดอีทราย

อ่านต่อ..

บริการวิชาการห้องสมุด และการจัดการห้องสมุดด้านเทคโนโลยี ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดผาทั่ง โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ และโรงเรียนห้วยป่าปก

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด ส.ค. 2561#2

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด ส.ค. 2561#1

อ่านต่อ..