สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด ส.ค. 2561#2

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด ส.ค. 2561#1

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2561"

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปี 2561"

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561"

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ "กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี 2561"

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด

อ่านต่อ..

ประมวลภาพ Dr. Callum Johnston พร้อมคณะอาจารย์ ได้เข้าชมการให้บริการของหอสมุด

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการเข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรฯ

อ่านต่อ..

ประกาศรางวัลกิจกรรม "อ่านได้ อ่านดี "

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับการก้าวสู่นักเขียนมืออาชีพ" (คิ้วต่ำ)

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการประกวดแข่งขันร้องเพลง ในงาน "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018" (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการสืบค้นสารสนเทศฯ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวิชาวดี

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดหนองปลิง

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการอบรมยุวบรรณารักษ์ ร.ร.หนองระมาน อ.บรรพต

อ่านต่อ..

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง การทำเดคูพาท

อ่านต่อ..