สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพการอบรมยุวบรรณารักษ์ ร.ร.หนองระมาน อ.บรรพต

อ่านต่อ..

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง การทำเดคูพาท

อ่านต่อ..

ต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลการจัดทำวิทยานิพนธ์

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้

อ่านต่อ..

โครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application: ALIST OPAC, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์

อ่านต่อ..

งานปฐมนิเทศของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

อ่านต่อ..