สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรางวัลกิจกรรม "อ่านได้ อ่านดี "

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิต เล่มที่ 16 ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับการก้าวสู่นักเขียนมืออาชีพ" (คิ้วต่ำ)

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการประกวดแข่งขันร้องเพลง ในงาน "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018" (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการสืบค้นสารสนเทศฯ วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวิชาวดี

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดหนองปลิง

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการอบรมยุวบรรณารักษ์ ร.ร.หนองระมาน อ.บรรพต

อ่านต่อ..

กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เรื่อง การทำเดคูพาท

อ่านต่อ..

ต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการค้นคว้าข้อมูลการจัดทำวิทยานิพนธ์

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้

อ่านต่อ..

โครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application: ALIST OPAC, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์

อ่านต่อ..

งานปฐมนิเทศของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์

อ่านต่อ..