“ฏ”

ซื่อผู้แต่ง (Names)เลขผู้แต่ง (Call Numbers)
111
ฏสินตร์999