สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 10/2562 โดยมี อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีการมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตรจารย์ดนุวัศ อิสรานนทกุล ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์31 ตุลาคม 2562   13:58:24