สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศTop Score โครงการ Multi Cert.

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ และอาจารย์ภูริพัศ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ได้ Top Score โครงการ Multi Cert. Of achieving the highest score in IC3 digital currency certification multi international standards certification9 มีนาคม 2563   16:15:18