สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงนามความร่วมมือ (MOU) ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคมนวัตกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร11 กันยายน 2563   13:04:53