สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์"

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายมนัสชนก กาละภักดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์" ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการครุภัณฑ์ภายในสำนักวิทยบริการ ฯ ซึ่งระบบครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ การอบรมในครั้งนี้เป็นการสาธิตวิธีการใช้งานระบบในเบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์16 ตุลาคม 2563   15:58:30