สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์23 กุมภาพันธ์ 2564   11:47:28