สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

วันที่ 2 เมษายน 2564 คณะผู้บริการ และตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการ ฯ เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์2 เมษายน 2564   13:25:08