สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้

ประมวลภาพกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 7 ครั้งที่ 2 ตอน ตอบคำถามชิงรางวัล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 256028 ตุลาคม 2560   16:14:06