สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ"

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ" ให้แก่บุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ โดย อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทีมผู้บริหารเข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา พรหมมาศ และอาจารย์นวพร คำเมือง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Computer Laboratory 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์29 พฤศจิกายน 2560   16:03:36