สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)18 ธันวาคม 2560   11:39:40