สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดหนองปลิง

วันที่ 23 มกราคม 2561 ช่วงเช้า บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่โรงเรียนวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์29 มกราคม 2561   11:40:40