สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมจัดเตรียมงาน Books&IT Fair 2018@NSRU

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018” โดยมี อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งกำหนดการจัดงานจะมีขึ้นในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายในงานจะพบกับกิจกรรมสัมมนาด้านไอที เสวนานักเขียน เปิดหนังสือมีชีวิตเล่มที่ 16 รวมถึงงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ และร้านจำหน่ายสินค้าไอที และอื่นๆ อีกมากมาย12 กุมภาพันธ์ 2561   15:38:15