สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2561 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์22 มีนาคม 2561   10:51:22