สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพ Dr. Callum Johnston พร้อมคณะอาจารย์ ได้เข้าชมการให้บริการของหอสมุด

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 Dr. Callum Johnston, Associate Professor of Education จาก Francis Marion University ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมคณะอาจารย์ ได้เข้าชมการให้บริการหอสมุด (ศูนย์วิทยบริการ) ในช่วงเช้า22 มิถุนายน 2561   14:57:02