สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด

วันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 1 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้นำนักเรียนเยี่ยมชม ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) โดยมี ผศ.ดร.กันยา อนุุกูลธนากร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ3 กรกฏาคม 2561   16:30:22