สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์และสามเณร วันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่ภิกษุสงฆ์และสามเณร 99 รูป เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 96 ปี ณ บริเวณองค์พระสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์15 สิงหาคม 2561   10:26:55