สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด ส.ค. 2561#1

ในวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 10.00 น. นักเรียนชั้นอนุบาลห้อง 2/1 และ 2/2 จำนวน 50 คน พร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้นำนักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และนิทรรศการห้องจดหมายเหตุ ณ ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) โดยมีเจ้าหน้าที่หอสมุดให้การต้อนรับ20 สิงหาคม 2561   12:40:59