สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด ส.ค. 2561#2

ในวันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 11.00 น. นักเรียนชั้นอนุบาล อนุบาล 1 ห้อง 1/1, 1/2, 1/3 และ 1/4 จำนวน 100 คน พร้อมคณาจารย์จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้นำนักเรียนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และนิทรรศการห้องจดหมายเหตุ ณ ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) โดยมีเจ้าหน้าที่หอสมุดให้การต้อนรับ22 สิงหาคม 2561   11:22:25