สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2561-2564"

วันที่ 13 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน โดยมีอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ในระยะ 4 ปี ของสำนักวิทยบริการฯ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์14 กันยายน 2561   09:48:14