สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดโครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคน และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจ และเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) เป็นจำนวนมาก31 ตุลาคม 2561   21:38:00