สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ช่วงบ่าย บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี26 พฤศจิกายน 2561   22:02:38