สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ธ.ค. 2561

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น 5 อาคารศูนย์วิทยบริการ (อาคาร 12) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #NSRULibTraining13 ธันวาคม 2561   08:49:23