สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตักบาตรอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

วันที่ 9 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 39 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าซุ้มปรางค์พระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์9 มกราคม 2562   09:34:59