สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 บรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ออกไปบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยแนะนำเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการห้องสมุดทางกายภาพ และ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียน12 กุมภาพันธ์ 2562   10:09:35