สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณแยกฟ้าใหม่ ถึงบริเวณตลาดศรีนคร8 พฤษภาคม 2562   11:15:25