สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานบริการสำนักวิทยบริการฯ แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ ได้นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงงานบริการด้านต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจ และเป็นการเชิญชวนให้เข้ารับบริการระบบที่มีให้มากยิ่งขึ้น ในที่ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15 ชั้น 4)24 มิถุนายน 2562   09:59:45