สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแก่โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

วันที่ 30 กรกรฎาคม 2562 บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คอมพิวเคอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน ขอขอบคุณความอนุเคราะห์จากห้องสมุดมารวยที่บริจาคหนังสือให้และได้บริจาคให้แก่โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป3 สิงหาคม 2562   10:36:39