สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำบุญตักบาตรวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๙๗ ปี

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรงานฉลองครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ลานหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์16 สิงหาคม 2562   16:24:28