สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

ประกอบไปด้วยหนังสือมากถึง 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น ด้านเกษตรศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์ เป็นต้น สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://goo.gl/97zmBh ** โดยทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560****kunlada  |   28 ตุลาคม 2560  |   15:00:38  |