สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มช่องทางสำหรับการสมัครเข้าใช้บริการ e-Book ของห้องสมุด

เพิ่มช่องทางสำหรับการสมัครเข้าใช้บริการ e-Book ของห้องสมุด โดยสามารถเข้าใช้แบบฟอร์มได้ที่ https://goo.gl/DwQfqp หมายเหตุ : ทางศูนย์จะแจ้ง Username และ Password ผ่านทางอีเมล ซึ่งผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Password ได้ในภายหลัง โดยสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" บนเว็บไซต์ http://nsru.vlcloud3.net/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 056 219 100 ต่อ 1550 หรือ งานบริการชั้น 5 ณ ศูนย์วิทยบริการkunlada  |   28 ตุลาคม 2560  |   15:12:01  |