สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดแผนการตรวจติดตามและประเมินผล (Internal Audit) ตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2/2560

โดยมีกำหนดการตรวจวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560kunlada  |   31 ตุลาคม 2560  |   11:36:19  |  

ไฟล์แนบ
กำหนดการแผนการตรวจติดตามภายในสำนัก (internal audit program) ครั้งที่ 2-2560.pdf