สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการขนย้ายหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของห้องสมุด ณ มรภ.นว ย่านมัทรี

เมื่อวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2560 ห้องสมุดได้ทำการขนย้ายหนังสือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จาก ชั้น 5 อาคาร 9 (เดิม) ไปยัง ชั้น 2 อาคาร 11 (อาคารเรียนรวม) การขนย้ายได้ดำเนินการเสร็จสิ้น พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้งานห้องสมุดทุกท่านgasidid.p  |   1 ธันวาคม 2560  |   14:44:36  |  

ไฟล์แนบ
nsru-aritc-move-library-1 (1).jpg nsru-aritc-move-library-1 (2).jpg nsru-aritc-move-library-1 (5).jpg nsru-aritc-move-library-1 (6).jpg nsru-aritc-move-library-1 (3).jpg nsru-aritc-move-library-1 (4).jpg nsru-aritc-move-library-1 (7).jpg nsru-aritc-move-library-1 (9).jpg nsru-aritc-move-library-1 (8).jpg nsru-aritc-move-library-1 (10).jpg