สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศฯ ของหอสมุด

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศฯ ของหอสมุด ในวันพุธที่ 6 และ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://goo.gl/8EkuS1 สอบถามเพิ่มเติม 056-219100 ต่อ 1550gasidid.p  |   1 ธันวาคม 2560  |   15:06:33  |