สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติของหอสมุด

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องยืมอัตโนมัติของหอสมุด ในวันที่ 5 6 7 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://goo.gl/BkuA1S สอบถามเพิ่มเติม 056-219100 ต่อ 1534gasidid.p  |   29 มกราคม 2561  |   11:11:23  |