สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง Learning with iPad ในงาน Books & IT Fair 2018

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง Learning with iPad โดย บริษัท แอ๊ปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ##-- ในงาน Books & IT Fair 2018 --## วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต ชั้น ๕ อาคารบรรณราชนครินทร์ <<>> ร่วมลงทะเบียนได้ที่ ##-- https://sites.google.com/nsru.ac.th/bookfair2018/apple?authuser=0 --##kunlada  |   26 กุมภาพันธ์ 2561  |   09:13:44  |