สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์การใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์จากภายนอกมหาวิทยาลัย วันนี้เรามารู้จักกับ VPN และประโยชน์ที่จะได้รับกันดีกว่า ???????? การเชื่อมต่อ VPN นั้นเสมือนว่าได้ใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งการเชื่อมโดยใช้วิธีการนี้ จะสามารถใช้งานบริการและทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ VPN จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องใช้บัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัย (NSRU Account) ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานทุกครั้ง ซึ่งวิธีการสามารถศึกษาได้จากคู่มือตามลิงค์นี้ สำหรับนักศึกษา http://bit.ly/2RoU3fO << คู่มือสำหรับ Windows OS http://bit.ly/2zPWNwj << คู่มือสำหรับ Mac OS https://tinyurl.com/yaj6xokc << ซอร์ฟแวร์ VPN สำหรับ Windows OS http://bit.ly/2Qvr5Kh << ซอร์ฟแวร์ VPN สำหรับ MAC OS สำหรับบุคลากร http://bit.ly/2IB0NDB << คู่มือการใช้งาน https://www.forticlient.com/downloads << ซอร์ฟแวร์ VPN รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://noc.nsru.ac.th/vpn_service.php #NSRULibService#NSRULibPRgasidid.p  |   4 ตุลาคม 2561  |   12:33:44  |