สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศหอสมุดงดให้บริการ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. ถึง 4 ธ.ค. 2561

เนื่องจากหอสมุด จะดำเนินการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. ถึง 4 ธ.ค. 2561 จึงได้ปิดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว . หากผู้ใช้บริการที่ต้องการคืนหนังสือ สามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลา ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์วิทยบริการ . #NSRULibServicegasidid.p  |   23 พฤศจิกายน 2561  |   12:55:17  |