สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างปิดปรับปรุงอาคาร

ขั้นตอนการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างปิดปรับปรุงอาคาร 1. สแกน LINE QR Code ของสำนักวิทยบริการฯ (ARITC) 2. เลือก “สืบค้นหนังสือ” 3. พิมพ์คำค้นหาในช่อง “คำค้น” 4. เมื่อได้ผลการสืบค้นที่ต้องการแล้วให้จดเลขหมู่ (Dewey Call) หรือ นำหน้าผลลัพท์ที่ได้ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการยืมหนังสือต่อไป #NSRULibServicegasidid.p  |   3 มกราคม 2562  |   13:41:50  |