สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์" 2019

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขียนโดย Kasidit Prn · 14 มกราคม 2019 เวลา 16:00 น. · ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์" . สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ bit.ly/NSRUfuturelibrary . รายละเอียดเพิ่มเติมที่ bit.ly/2SCtgNy . #NSRULibTraining #NSRULibPRgasidid.p  |   14 มกราคม 2562  |   16:25:40  |