สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ปี 2562 จำนวน 11 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย โดยประกอบด้วย 1. ACM Digital Library 2. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 3. Web of Science 4. ProQuest Dissertation & Theses Global 5. SpringerLink – Journal 6. American Chemical Society Journal (ACS) 7. Emerald Management (EM92) 8. Academic Search Complete (ASC) 9. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 10. Computer & Applied Sciences Complete (CASC) 11. ScienceDirect สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์หอสมุดของเรา http://aritc.nsru.ac.th/online.php หรือ http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2562.php สำหรับคู่มือการใช้งาน http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/rf_usermanuals.php #NSRULibPRgasidid.p  |   22 มีนาคม 2562  |   11:23:50  |  

ไฟล์แนบ
annotation 2019-03-22 082833.png