สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงเว็บไซต์ ThaiLIS

เว็บไซต์ ThaiLIS มีการปรับปรุงระบบ จึงทำให้ไม่สามารถ เข้าใช้งานได้ตามปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก


สอบถามเพิ่มเติมโทร 056-219100 ต่อ 1549gasidid.p  |   13 พฤษภาคม 2562  |   13:54:47  |