สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา”

ขอเชิญประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

หน่วยราชการในพระองค์ และ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.ญ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในแอปพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แก่ประชาชนและสมาชิกจิตอาสา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพgasidid.p  |   17 พฤษภาคม 2562  |   14:57:53  |  

ไฟล์แนบ
qr to download jitar-sa app.png