สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) ได้จัตทำรายงานประจำปี 2562 เพื่อการ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจ ผลการดำเนินงานสำคัญของ อพวช. โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี ฯ ได้จากเว็บไซต์ อพวช. คลิกที่นี่gasidid.p  |   3 กรกฏาคม 2563  |   12:32:26  |