สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศวารสารปรมาณูเพื่อสันติ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไต้จัดทำวารสารปรมาณูเพื่อสันติฉบับพิเศษ "๒๐ ปี โกบอลต์-๖๐ ประสบการณ์สู่การเรียนรู้และพัฒนา" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานในรูปแบบ eJournal ได้ที่นี่ https://tnsu-journal.com/journalgasidid.p  |   11 กรกฏาคม 2563  |   13:32:34  |