หน้าที่ |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นางสาวพัชรี ทับเงิน  
[ 04 /09/ 2561 - 09:49:48] / [ IP : 223.207.250.117]
ขอทรงพระเจริญ
นายภูมิพัฒน์ บุญส่ง  
[ 03 /09/ 2561 - 08:56:13] / [ IP : 113.53.44.98]
ขอพระองค์ททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
นางสาวจุรีรัตน์ มาทบรรเทา  
[ 02 /09/ 2561 - 13:10:12] / [ IP : 10.96.0.200]
ขอทรงพระเจริญ
ไพลิน สนานคุณ  
[ 31 /08/ 2561 - 21:15:59] / [ IP : 223.24.25.149]
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
นางสาวอุษณีย์ วงษ์จันทร์  
[ 31 /08/ 2561 - 21:02:18] / [ IP : 182.53.223.222]
      รวม 5/72 คำถวายพระพร