ตัวอย่างโครงการ (การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้)

  1. ตัวอย่างโครงการบุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์
  2. ตัวอย่างโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ตัวอย่างโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
  4. ตัวอย่างโครงการการจัดการความรู้ และการติดตามผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยง
  5. ตัวอย่างโครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) และการจัดกิจกรรมของห้องสมุด

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *