เอกสารประกอบการอบรม “การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน”

gsuite-featured

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน” วิทยากร โดย อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. 2561 ถึง 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เอกสารประกอบการอบรม

  1. การใช้งาน G Suite  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์กร 
  2. การใช้งาน Google Form
  3. การใช้งาน Microsoft Excel 2013

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *