เอกสารประกอบการอบรม “การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์ฯ”

google-application-une

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน” วิทยากร โดย อาจารย์ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เอกสารประกอบการอบรม
1. กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน” ระหว่างงวันที่ 6-8 มิถุนำยน 2561
2. เนื้อหาหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการปฏิบัติงาน”
3. เนื้อหา Google Form
4. เนื้อหา Google-Site

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *