แบบฟอร์มการเขียนหนังสือราชการ

ocsc-2017-eb10-kaarekhiiynhnangsuueraachkaar

แจ้งบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน ในกรณีที่พิมพ์บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานต่างๆ ขอให้ดาวน์โหลด “แบบฟอร์ม” ด้านล่าง ไปใช้ เพื่อให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของการเขียนหนังสือราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ภายใน)
  2. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ภายนอก)
  3. การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานบริหารและเลขานุการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *